Bestuur en commissieleden hebben de bevoegdheid bij niet naleving van dit reglement corrigerend op te treden. Het baanreglement is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 29 januari 2007 en betreft het afhangsysteem, introducés en ondersteunende leden.

Afhangsysteem:

 1. Men dient af te hangen (vastleggen/ reserveren van een baan om te tennissen) volgens de tijden van het baanschema.
 2. Er kan alleen worden gereserveerd/afgehangen met de door de vereniging verstrekte geldige ledenpas. of een introductiepas met geldige datum.
 3. Men dient persoonlijk de ledenpas op te hangen (of door medespelers op de baan). Op het moment dat men de baan betreedt moet de klok gezet worden.
 4. In de tijd tussen het afhangen en spelen dient men op het tennispark aanwezig te zijn.
 5. Als het aanbod van spelers daartoe aanleiding geeft is men verplicht dubbelspel te spelen.
 6. De periodes zijn vermeld op het afhangbord. Tot 18.00 uur kan worden afgehangen voor periodes van telkens maximaal 1 uur. Vanaf 18.00 uur voor periodes van telkens 3 kwartier.
 7. Het is niet toegestaan tijdens een speelperiode de ledenpas te verhangen of de klok te verzetten.
 8. Als na een speelperiode geen andere leden aanspraak maken op de baan, mag men door blijven spelen. De ledenpassen mogen dan echter niet verhangen worden en de klok mag ook niet worden verzet. Zo kan men zien op welke baan het langst gespeeld is. Bij volle baanbezetting moet die baan dan als eerste afgehangen worden.
 9. Leden die zijn afgehangen moeten minimaal 20 minuten wachten alvorens zij een nieuwe baan af kunnen hangen. Uitzondering hierop is natuurlijk als er een baan vrij is of als een andere baan al meer dan 45 minuten aan het spelen is. Deze mag dan afgehangen worden zodra de volgende periode van 45 minuten gespeeld is.
 10. Indien er één of meer banen vrij zijn, kan men geen baan afhangen waarop gespeeld wordt. De volgorde van afhangen is dus altijd: eerst een vrije baan en daarna de langst spelende baan afhangen.
 11. Er mag niet worden afgehangen op de banen, die gereserveerd zijn voor andere doeleinden (competitie, toernooien, tennislessen, verhuur aan niet leden, enz.) In voorkomende gevallen is deze reservering op het afhangbord aangegeven.
 12. Op bepaalde dagen gelden, in aanvulling op punt 11, enkele bijzondere bepalingen. Op andere tijden, dan hierna genoemd mogen dus alle leden tennissen volgens het afhangsysteem.
 13. Als er op de banen niet wordt gelest en baan 4 niet is verhuurd, heeft elk lid het recht om af te hangen op deze banen, met inachtneming van punt 12.

Tenslotte…
Vrijspelers dienen tijdens competitiedagen de aanwijzingen van de baancommissaris (bestuurslid, commissielid of teamcaptain) op te volgen, bijvoorbeeld t.a.v. de baanindeling. Ook dit reglement zal weer niet 100% sluitend zijn. Wederzijds begrip, respect en het in acht nemen van de normale fatsoensnormen kunnen echter veel problemen voorkomen en oplossen.